Projekty

Minigranty MENDEL 2022

Osobností Mendela se v obou letošních výzvách Minigranty Mendel 2022 inspirovalo 27 kreativních nápadů. Na jejich realizaci město Brno přispělo částkou téměř 1,5 milionu korun.

Více informací

Platforma Life Sciences 4.0

Life Sciences 4.0 je platforma propojující "živé vědy" a podnikání. Vznikla jako odkaz G. J. Mendela, od jehož narození uplynulo v roce 2022 rovných 200 let.

Více informací

Eshop městských služeb BRNOID.CZ

V roce 2017 byl, v souvislosti se snahou postupně digitalizovat služby města prostřednictvím jednoho místa, nastartován projekt pracovně nazývaný E-shop městských služeb Brno iD.

Více informací

Centrum mezinárodního obchodu

CMO podporuje malé a střední podniky v regionu, které často čelí nedostatku provozního kapitálu k financování vývozu, nemají dostatečně kvalifikovaný personál, chybí jim informace apod.

Více informací

Prototypuj a ověřuj

Program podporující tvorbu prototypu inovativního produktu či služby pro firmy z Brna a regionu.

Více informací

Data pro digitální akademie Czechitas

Dlouhodobá spolupráce na poskytování dat pro konání kurzů Digitálních akademií: DATA.

Více informací

Memorandum o spolupráci s centrem RECETOX

Cílem spolupráce je předání informací o zdraví a způsobu života brněnské populace za účelem zvýšení kvality života obyvatel.

Více informací

Lákání talentů z partnerského města: lektorát češtiny v Charkově

Podporujeme kurzy českého jazyka, kde poradí i s možnostmi studia v Brně.

Více informací

JRGL: grant pro excelentní vědce a jejich týmy

Cílem spolupráce města Brna a CEITEC VUT je zejména navýšení počtu excelentních výzkumných týmů.

Více informací

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

Nasloucháme studentům a jejich nápadům pro rozvoj města.

Více informací

Stipendijní program pro mladé vědce Brno Ph.D. Talent

Finančně podporujeme talentované doktorské studenty technických a přírodovědných oborů.

Více informací