Projekty

Platforma Life Sciences 4.0

Life Sciences 4.0 je platforma propojující "živé vědy" a podnikání. Vznikla jako odkaz G. J. Mendela, od jehož narození uplynulo v roce 2022 rovných 200 let.

Více informací

Eshop městských služeb BRNOID.CZ

V roce 2017 byl, v souvislosti se snahou postupně digitalizovat služby města prostřednictvím jednoho místa, nastartován projekt pracovně nazývaný E-shop městských služeb Brno iD.

Více informací

Centrum mezinárodního obchodu

CMO podporuje malé a střední podniky v regionu, které často čelí nedostatku provozního kapitálu k financování vývozu, nemají dostatečně kvalifikovaný personál, chybí jim informace apod.

Více informací

Prototypuj a ověřuj

Program podporující tvorbu prototypu inovativního produktu či služby pro firmy z Brna a regionu.

Více informací

Data pro digitální akademie Czechitas

Dlouhodobá spolupráce na poskytování dat pro konání kurzů Digitálních akademií: DATA.

Více informací

Memorandum o spolupráci s centrem RECETOX

Cílem spolupráce je předání informací o zdraví a způsobu života brněnské populace za účelem zvýšení kvality života obyvatel.

Více informací

Lákání talentů z partnerského města: lektorát češtiny v Charkově

Podporujeme kurzy českého jazyka, kde poradí i s možnostmi studia v Brně.

Více informací

JRGL: grant pro excelentní vědce a jejich týmy

Cílem spolupráce města Brna a CEITEC VUT je zejména navýšení počtu excelentních výzkumných týmů.

Více informací

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

Nasloucháme studentům a jejich nápadům pro rozvoj města.

Více informací

Stipendijní program pro mladé vědce Brno Ph.D. Talent

Finančně podporujeme talentované doktorské studenty technických a přírodovědných oborů.

Více informací