O nás

Kdo jsme? Co děláme?

Jsme tým z Odboru strategického rozvoje a spolupráce, který na Magistrátu města Brna od roku 2009 podporuje rozvoj inovací.

V oblasti popularizace vědy rozvíjíme Hvězdárnu a planetárium Brno, příspěvkovou organizaci a podílíme se na chodu a inovacích ve VIDA! Science centru. Organizujeme Dny elektronové mikroskopie, zajišťujeme soutěž Brno Ph.D. Talent a chod lektorátu českého jazyka v partnerském městě Charkov na Ukrajině.

Podporujeme podnikatele od slibných a rizikových technologických startupů prostřednictvím Prototypuj a ověřuj, rozvíjíme exportní schopnosti malých a středních podnikatelů (Centrum mezinárodního obchodu a Kont(r)akt) a rozvíjíme tuzemské i zahraniční investice v klíčových oborech.

Aktivně pracujeme s výzkumnými centry a vědeckou infrastrukturou na univerzitách, a podporujeme příchod klíčových talentů do aplikovaného výzkumu s vysokým potenciálem komercionalizace (Junior Research Group Leaders).

Pečujeme o příchozí zahraniční odborníky (Brno Expat Centre).

Pracujeme na tom, aby se inovace přenášely od podnikatelské a vědecko-výzkumné sféry zpět do města Brna, digitalizovaly se služby města (Brno iD) a zviditelňovala se chytrá městská řešení.

Kontakty na nás

František Kubeš
vedoucí Odboru
strategického rozvoje a spolupráce
kubes.frantisek@brno.cz
Tel.: 542 172 322
Jakub Rybář
vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje
#byznysvbrne #vedavbrne #chytrebrno
rybar.jakub@brno.cz
Tel.: 542 172 274
LinkedIn
Jaroslav Petrák
specialista městských inovací
#chytrebrno #mestskeinovace #brnoid
petrak.jaroslav@brno.cz
Tel.: 542 172 305
LinkedIn
Eva Holzová
manažer akcí a projektů Smart City
#smartcity #akceaprojekty #zahranicnispoluprace
holzova.eva@brno.cz
Tel.: 542 172 460
LinkedIn

specialista aplikace výzkumu a rozvoje talentů
#univerzity #vyzkumnacentra #podporatalentu
Tel.: 542 172 310
Lucie Mezníková
#podnikání #inovace #komunikace
meznikova.lucie@brno.cz
Tel.: 542 172 273
Hana Janošíková
specialista hospodářského marketingu
#marketing #expo2022 #mendel2022
janosikova.hana@brno.cz
Tel.: 542 172 267

Kde nás najdete?

Oddělení spolupráce a rozvoje
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna

Adresa: Husova 12, 602 00 Brno
Telefon: 542 172 274
E-mail: smart@brno.cz

S kým spolupracujeme

Zpětná vazba k webu

V případě, že byste chtěli nahlásit chybu na webu, neváhejte nás kontaktovat.

IN.BRNO.CZ provozuje Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna.