Laboratoř budoucnosti Brno

Historie brněnských investic do inovací sahá do roku 2009, kdy Brno poprvé podpořilo projekty pro rozvoj inovačního podnikání (například šlo o dnes legendární Inovační vouchery, které později převzalo k celonárodní implementaci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) nebo dodnes běžící úspěšný a oceňovaný program pro nadané doktorandy (Brno PhD. Talent).

Tyto kroky na společné cestě k prosperitě města a kraje jsou popsány v Regionální inovační strategii.

Její pátá generace, kterou přijalo město v září 2020, obsahuje poprvé oblast veřejné správy jako příjemce inovací. Kraj i město Brno by měly být laboratoří budoucnosti. Tedy nestát místním inovacím v cestě a nebát se zavádět nová řešení.

Konkrétně to znamená mít nové služby blíž občanům a návštěvníkům města, zjednodušit procesy ve městě, na úřadech a přenášet chytrá řešení do ulic Brna.

Může se jednat o celé nové městské čtvrti, jako je připravovaná chytrá čtvrť Špitálka, nebo jen dílčí řešení, která často uniknou i pozornosti kolemjdoucích. Stačí, když budou šetřit peníze, čas a okolní prostředí.

Laboratoř budoucnosti Brno

V souladu s cílem 7 nejnovější verze RIS JMK testujeme inovativní řešení v prostředí brněnské veřejné správy.

Pracujeme na zvyšování inovačního potenciálu na úřadu Magistrátu města Brna.

1. Tajemníkova inovační výzva (Interní systém navrhování a implementace zlepšovacích návrhů a malých inovací do chodu Magistrátu města Brna). Pilotní běh TIV byl spuštěn 1. ledna 2023.

2. Inovační schéma pro brněnskou veřejnou správu – přenos chytrých řešení do brněnské veřejné správy

V průběhu roku 2023 připravíme návrh pravidel projektu Inovační schéma pro brněnskou veřejnou správu. Projekt má za cíl nastartovat kontinuální, systematický proces přenosu inovativních řešení směrem od brněnských inovativních firem a vědecko-výzkumných institucí do brněnské veřejné správy (magistrát města Brna, městské společnosti, příspěvkové organizace…).

Seznamte se s příkladem pilotní spolupráce mezi brněnským startupem a městem Brnem za účelem zlepšení fungování brněnské veřejné správy.

Jsme součástí komunitní platformy BRNO.AI s ambicí společně připravit možná zadání pro pilotní využití umělé inteligence při vybraných rutinních činnostech v rámci magistrátu města Brna.

Rozvíjíme eshop městských BRNOID.CZ. Aktuálně byla nasazena funkce „guest módu“ pro objednávání služeb bez podmínky přihlášení (týká se například městské příspěvkové organizace ZOO Brno, vstupenky do zařízení městské společnosti STAREZ-SPORT a.s. či vstupenek na lodní dopravu městské společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. Od Byla spuštěna možnost plateb většiny služeb z nabídky městské příspěvkové organizace Knihovny Jiřího Mahena v Brně prostřednictvím Brno iD. Prostřednictvím Brno iD je nově zajišťován rezervační systém a nákupu vstupenek v městské příspěvkové organizaci města Hvězdárna a planetárium Brno, který byl dosud zajištěn prostřednictvím externího prodejního systému.

Pokračujeme v partnerství meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. V ní odborníci z Magistrátu města Brna každoročně připraví témata důležitá pro rozvoj města a společně se studenty v multioborových týmech nalézají ta nejlepší řešení.