Náš příběh

Od roku 2009 spoluvytváříme v Brně prostředí, které je příznivé pro investice s vysokou přidanou hodnotou a rozvoj výzkumu, vývoje a inovací.

Náš tým na Magistrátu města Brna se více než 10 let podílí na designu nástrojů pro rozvoj talentů. Od roku 2010 podporujeme rozvoj služeb pro příchod kvalifikovaných odborníků ze zahraničí.

Od roku 2011 nabízíme aktivním studentům možnost zapojit svou invenci a dovednosti do rozvoje města v rámci meziuniverzitní soutěže.

Od roku 2013 se podílíme na investicích do talentu budoucích generací, podporujeme dvě nejvýznamnější centra popularizace přírodovědných a technických oborů Hvězdárnu a planetárium Brno a VIDA! science centrum.

Od roku 2017 rozvíjíme digitální služby občanům a návštěvníkům Brno iD.

V roce 2021 nastal čas, aby se inovace, výsledky výzkumu a vývoje začaly uplatňovat také ve veřejné správě.

Seznamte se s příkladem pilotní spolupráce mezi brněnským startupem a městem Brnem za účelem zlepšení fungování brněnské veřejné správy.