Laboratoř budoucnosti Brno I Péče o zeleň ve městě inovativní metodou ADBIAN

Brno se stává příkladným místem, které nabízí kvalitní zázemí pro inovátory i v tom, že jejich řešení testuje a demonstruje v reálném prostředí veřejné správy.

V roce září 2020 Zastupitelstvo města Brna přijalo Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje, která poprvé identifikovala veřejnou správu jako žádoucího příjemce inovací. Město Brno tím začalo aktivně hledat cesty k podpoře přenosu inovací do prostředí brněnské veřejné správy.

Pilotní testování

V roce 2022 tým z brněnského magistrátu zahájil pilotní testování.

Smyslem testování bylo ověřit, zda je možné zbořit bariéru mezi startupem a městskou společností pomocí designu oboustranně bezpečné pilotní spolupráce. Ta umožní umožní startupu ověřit své řešení v reálných podmínkách a městské společnosti minimalizuje rizika případného neúspěchu.

Cílem bylo spoluvytvářet škálovatelnou referenční spolupráci, ve které obě strany budou spolupracovat bez jakékoliv asistence ze strany města.

Seznamte se s naší pilotní spoluprací brněnského startupu ARBO Technologies a Technologického parku Brno a.s. Jeho veřejně přístupný areál je zasazen v atraktivní zeleni se stovkami stromů. Ty mají pro veřejně přístupný a veřejností využívaný prostor Technologické parku velkou hodnotu. Stromy, které nejsou v dobré kondici představují pro návštěvníky riziko.

Spolupráce tedy probíhala hlavně mezi třemi klíčovými aktéry.

Statutární město Brno (Magistrát města Brna, Odbor strategického rozvoje a spolupráce) – iniciátor a v přeneseném slova smyslu „nultý“ zákazník

Technologický park Brno a.s. (společnost vlastněná městem Brnem) – poskytl prostor a své kompetentní zaměstnance pro testování inovativního řešení v praxi

Startup ARBO Technologies s.r.o. – tvůrce inovativního řešení

Spolupráce a možná implementace inovace do veřejné správy byla umožněna díky městu Brnu jakožto iniciátora spolupráce a „nultého zákazníka“.

Technologické řešení

Testované řešení „Péče o zeleň ve městě inovativní metodou ADBIAN“ spočívalo v inovativním rozšíření know-how aplikované biomechaniky stromů s přehledností 3D prostředí, a to s využitím prvků umělé inteligence. Díky testované technologii ADBIAN lze v péči o zeleň činit rozhodnutí podložená daty, čímž lze významným způsobem omezit finančně i ekologicky nešetrné preventivní kácení.

Časový rámec spolupráce

Příprava, konzultace listopad-prosinec 2021
Realizace spolupráce leden – červen 2022 (pilotní běh)
Další komunikace, popularizace řešení v dalších institucích brněnské veřejné správy – průběžně doteď

Jak to probíhalo

Na základě stanovených cílů spolupráce a upřesnění potřeb reálné poptávky ze strany městské společnosti v oblasti péče o zeleň (šlo mj. o posouzení ke kácení odsouzených vzrostlých stromů) a nabídky inovace ze strany brněnského startupu, vystavilo město Brno v souladu s RIS JMK (2021–2027), iniciační objednávku testování inovace v prostoru městské společnosti Technologický park Brno a.s. v hodnotě 50 000 Kč bez DPH.

Následovala několikaměsíční praktická implementace inovativního řešení do péče o zeleň v prostorách městské společnosti zakončená předáním požadovaných výstupů ze strany startupu a akceptačním procesem ze strany objednavatele (tj. města) ve spolupráci s městskou společností. Pilotní spolupráce přinesla v tomto případě pozitivní výsledky pro všechny její aktéry.

Výsledky pilotního testování

Startup upravil své řešení, aby bylo použitelné v praxi

Městská společnost Technologický park Brno a.s. si bez většího rizika ověřila a úspěšně využila nejnovější technologii v péči o zeleň, uspořila finanční prostředky a zachránila větší množství stromů před zkácením

Městská společnost Technologický park Brno a.s. pokračuje ve spolupráci se startupem v rámci péče o zeleň

Město Brno úspěšně otestovalo nové technologie v oblasti péče o zeleň a může iniciovat další potenciální využití v širším měřítku na území města Brna, např. prostřednictvím městských částí

Startup získal aktuálně veřejnou zakázku od města Amsterdam (Nizozemí)

Pilotní model spolupráce mezi institucí veřejné správy a brněnským startupem přinášející inovativní řešení, se kterým přišel Magistrát města Brna byl oceněn v prestižní soutěži o Ceny ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě 2023.

Projekt byl také oceněn odbornou porotou soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2022 a získal certifikát kvality projektu Smart City.