Podpora talentů

Bez talentovaných a motivovaných žáků, studentů a vědců bychom to jako město inovací daleko nedotáhli. Sérií aktivit se tedy snažíme o zvýšení počtu žáků a studentů, věnujících se vědě s potenciálem pokračování jejich profesní dráhy v množství místních vědecko-výzkumných center.

V průběhu doby studia se vám mohou hodit na cestě za vzděláním projekty, činnosti či akce, které pomáháme realizovat, nebo přímo pořádáme.

Spolu s dalšími partnery město Brno organizuje či finančně podporuje množství aktivit s cílem podpory talentované mládeže, případně lákání talentovaných vědců ze zahraničí. Možností je spousta a jsou zejména určeny pro širokou škálu žáků, studentů či začínajících vědců.

Aktivity pro žáky základních škol

Vědecké výukové centrum Bioskop (podpořeno statutárním městem Brnem)

Cílem centra je vytvořit vzdělávací formu, která zábavně a prakticky přiblíží fascinující svět vědy a umožnit veřejnosti, aby se seznámila po praktické stránce s vědou. V Bioskopu kurzy vedou dva lektoři se zkušenostmi s prací v moderní laboratoři stejně jako s prací s dětmi i studenty. Rozsah a délka lekcí jsou uzpůsobeny věkovým kategoriím 6-11 let, 12-15 let, 16 a více let.

Provozovatel: Masarykova univerzita

FabLab Experience (podpořeno statutárním městem Brnem)

FabLab Experience je návěs, který se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žákům základních a středních škol nabízí praktické vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií. Dává nejen možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také si všechny stroje vyzkoušet a něco si na nich vyrobit.

Provozovatel: JIC, z.s.p.o.

Aktivity pro studenty středních škol

Podpora středoškolské odborné činnosti (SOČ)

JCMM pomáhá žákům jihomoravských středních škol k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují Českou republiku na obdobných mezinárodních soutěžích.

Organizátor: JCMM, z.s.p.o

Robotiáda

Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž určená pro holky a kluky od 6 do 19 let. Přáli jste si někdy sestrojit vlastního robota z Lega jako živého? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo? Právě to bude vašim úkolem, a zároveň vstupenkou k účasti v tomto dechberoucím kybernetickém klání.

Organizátor: JCMM, z.s.p.o

N-Trophy

N-trophy je soutěž pro středoškoláky plná experimentů a bádání odehrávající se v unikátním univerzitním prostředí. Týmy soutěží ve čtyřech oborech – v biologii, v chemii, ve fyzice a v logice.

Organizátor: JCMM, z.s.p.o

T-exkurze

Návštěvy univerzitních laboratoří pro studenty SŠ, kde zjisti více o oboru, který budou chtít v budoucnu studovat. Jsou nabízena témata jako veterinární medicína, mikrobiologie, počítačová chemie, bioinformatika, matematika, astronomie, molekulární biotechnologie či genetika.

Organizátor: JCMM, z.s.p.o

Podpora nadaných studentů “nadáči”

Nadáči jsou skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje, kteří často patří mezi ty nejlepší ve svém oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, rádi zkoumají, bádají a vymýšlí. Každý rok od prváku na střední až do třeťáku na vysoké získají 36 000 Kč na své sebevzdělávání. Utratit je mohou za odbornou literaturu, jazykové kurzy, zájmové kroužky, notebook, specializované počítačové programy, ale i vstupné na výstavy a konference aj.

Organizátor: JCMM, z.s.p.o

FabLab Experience (podpořeno statutárním městem Brnem)

FabLab Experience je návěs, který se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žákům základních a středních škol nabízí praktické vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií. Dává nejen možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také si všechny stroje vyzkoušet a něco si na nich vyrobit.

Organizátor: JIC, z.s.p.o.

Aktivity a možnosti pro studenty vysokých škol

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS (podpořeno statutárním městem Brnem)

Soutěž pro motivované a talentované studenty brněnských univerzit, kdy přímo spolupracují se zaměstnanci Magistrátu města Brna na palčivých tématech, která se aktuálně řeší. Projekt běží již od roku 2011 a byl inspirací pro vznik stejnojmenné soutěže v Bratislavě. Studenti v mezioborových týmech pracují několik měsíců, ten nejlepší tým si každý rok odnese výhru ve výši desítek tisíc korun a všichni získají skvělou zkušenost s prací na reálných problémech města.

Organizátor: Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita

FabLab

První otevřená digitální dílna v Brně. Zájemci si mohou vyzkoušet práci s CNC frézou, ohýbačkou plastů, tisk na 3D tiskárnách, laserovou a vinylovou řezačkou, vyšívacím strojem a hromadou dalšího vybavení. Dílna je součástí JIC, z.s.p.o. v Technologickém parku.

Provozovatel: JIC, z.s.p.o.

Lektoráty českého jazyka v Rusku a na Ukrajině (spolupodpořeno statutárním městem Brnem)

Cílem center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc. Centra v současné době fungují v Charkově na Ukrajině (financováno statutárním městem Brnem) a Chanty-Mansijsku a v Iževsku v Rusku.

Organizátor: JCMM, z.s.p.o

Podpora Ph.D. studentů

Brno Ph. D. Talent (podpořeno statutárním městem Brnem)

O zisk stipendia 300 000 Kč na tři roky studia se každoročně uchází studenti prvních ročníků doktorského studia z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Cílem projektu je přilákání talentovaných mladých lidí k vědecké kariéře v přírodovědných a technických oborech a vytvoření komunity aktivních mladých vědců spolupracujících s městem a regionem. Od roku 2009 město Brno na tento program přispělo částkou 61 mil. Kč a podpořilo již přes 180 nejtalentovanějších stipendistů.

Organizátor: JCMM, z.s.p.o.

Další vědecká kariéra

Junior Research Group Leader Grant (“JRGL”) (podpořeno statutárním městem Brnem)

Město Brno podpořilo vytvoření čtyř juniorních vědeckých skupin pod vedením tzv. Junior Research Group Leadera „JRGL“. Tyto skupiny budou zaměřeny především na inovativní výzkum v oblasti nanotechnologií, mikrotechnologií, biotechnologií a materiálových věd. Cílem grantu je lákání excelentních vědců do Brna a podpora zakládání mladých firem typu spin-off. Podpora JRGL skupin koncepčně navazuje na stipendijní program Brno Ph.D. Talent.

Organizátor: CEITEC VUT

MUNI Award in Science and Humanities

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities (dále jen MASH) je přivést na Masarykovu univerzitu vynikající a úspěšné externí vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat, pracovat pro Masarykovu univerzitu a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky.

Organizátor: Masarykova univerzita

VUT interní grantová soutěž

Studenti získají výzkumný grant a možnost rozšířit své kompetence pro práci ve vědě a výzkumu. Prostřednictvím realizace jednoletých nebo dvouletých grantů, individuálně či v týmu rozvinou dovednosti ve vedení výzkumného grantu a případně i týmu kolegů. Nové zkušenosti by posléze měly zvýšit úspěšnost při podávání vědeckých projektových záměrů do národních i mezinárodních soutěží.

Organizátor: Vysoké učení technické v Brně

Foto: #brnoregion