Vysoké školy a vědecko-výzkumná centra

Vysoké školy

Brno je město plné studentů, na místních univerzitách jich studuje téměř 65 000 a tvoří nedílnou součást místního života. Chcete studovat IT, umění, žurnalistiku, geografii, biologii, medicínu nebo architekturu? Nic z toho není problém. Na 5 veřejných, 1 státní a 4 soukromých školách se dá studovat opravdu téměř vše. A studenti to tady mají rádi. Město se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčku QS Ranking v kategorii popularity mezi studenty. V roce 2020 jsme byli 6. nejoblíbenější město pro studenty na světě.

Foto: #brnoregion

Veřejné vysoké školy

Státní vysoké školy

Soukromé vysoké školy

Vědecko-výzkumná centra

Brno patří k nejprogresivnějším centrům vědy a inovací ve střední Evropě. Působí zde vědecko-výzkumné instituce především v oblastech biologie, lékařských věd, materiálového výzkumu a nanotechnologií. Místní vědecká pracoviště patří k nejúspěšnějším v Česku i Evropě při získávání mezinárodních grantů.

Foto: #brnoregion

Při místních univerzitách a veřejných výzkumných institucích vzniklo s přispěním Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacím období 2007–2013 množství vědecko-výzkumných kapacit, konkrétně čtyři centra excelence a jedenáct aplikačně zaměřených regionálních center. Instituce vystupují do jisté míry samostatně, stále se však jedná o organizační jednotky univerzit a veřejných výzkumných institucí. Díky velikosti investic a robustnímu selekčnímu mechanismu byla mj. tato centra významným impulzem pro rozvoj regionálního i českého výzkumu.

Pro přehlednost zde řadíme jednotlivá výzkumná centra dle institucí, pod která organizačně spadají.

Středoevropský technologický institut (CEITEC)

Aplikačně zaměřená regionální centra

Při Vysokém učení technickém v Brně

Fakulta informačních technologií
IT4Innovations – centrum excelence
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX Research Centre)
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)
Fakulta chemická
Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně (CMV)
Fakulta strojního inženýrství
Nové technologie pro strojírenství (NETME Centre)
Fakulta stavební
Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie (AdMaS)

Více o centrech výzkumu na VUT v Brně ZDE.

Při Masarykově onkologickém ústavu

Při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Při Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně

Veřejné výzkumné instituce

V Brně sídlí množství výzkumných center působících při veřejných výzkumných institucích – při ministerstvech a Akademií věd České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) – centrum excelence

Ministerstvo dopravy ČR
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.