Centrum mezinárodního obchodu

Byznys

Regionální hospodářská komora Brno

Náklady: 2 000 000 Kč

Období: 2020 - 2022

Centrum mezinárodního obchodu

CMO podporuje malé a střední podniky v regionu, které často čelí nedostatku provozního kapitálu k financování vývozu, nemají dostatečně kvalifikovaný personál, chybí jim informace apod.

Centrum mezinárodního obchodu (dále CMO) při Regionální hospodářské komoře Brno
podporuje rozvoj exportu a zahraniční obchodní spolupráce a přispívá tím ke zvýšení
konkurenceschopnosti firem v Jihomoravském kraji
. Projekt navazuje na Regionální inovační
strategii Jihomoravského kraje 2021-2027.

CMO podporuje malé a střední podniky v regionu, které často čelí nedostatku provozního kapitálu k financování vývozu, nemají dostatečně kvalifikovaný personál, chybí jim informace o podnikatelských možnostech v zahraničí, analýza těchto trhů a obtížně získávají spolehlivé zahraniční zastoupení.