Platforma Life Sciences 4.0

ByznysVěda

Regionální hospodářská komora Brno

Náklady: 950 000 Kč

Období: 2022

Platforma Life Sciences 4.0

Life Sciences 4.0 je platforma propojující "živé vědy" a podnikání. Vznikla jako odkaz G. J. Mendela, od jehož narození uplynulo v roce 2022 rovných 200 let.

Vznikla jako odkaz G. J. Mendela, od jehož narození uplynulo v roce 2022 rovných 200 let. Jejím cílem je posílení vazby mezi univerzitními subjekty a společnostmi z oblasti „živých věd“ za účelem zvýšení konkurenceschopnosti lokálních aktérů, zejména pak výrobců českých zdravotnických prostředků. Reaguje na novou legislativu EU i COVIDovou krizi a dává si za cíl i prevenci před dalšími vlnami paralyzujícími jak zdravotnictví, tak i českou ekonomiku.