Platforma Life Sciences 4.0

BusinessScience

Regionální hospodářská komora Brno

Costs: 950 000 Kč

Period: 2022

Platforma Life Sciences 4.0

Vznikla jako odkaz G. J. Mendela, od jehož narození uplynulo v roce 2022 rovných 200 let. Jejím cílem je posílení vazby mezi univerzitními subjekty a společnostmi z oblasti “živých věd” za účelem zvýšení konkurenceschopnosti lokálních aktérů, zejména pak výrobců českých zdravotnických prostředků. Reaguje na novou legislativu EU i COVIDovou krizi a dává si za cíl i prevenci před dalšími vlnami paralyzujícími jak zdravotnictví, tak i českou ekonomiku.