Prototypuj a ověřuj

ByznysVěda

JIC, z.s.p.o.

Náklady: 5 000 000 Kč

Období: 2021 - 2023

Prototypuj a ověřuj

Program podporující tvorbu prototypu inovativního produktu či služby pro firmy z Brna a regionu.

Vzniku kvalitního produktu či služby a jejich uvedení na trh předchází celá řada přípravných kroků. Jedním z nich je i fáze prototypování. Stojíte na počátku procesu tvorby prototypu, ale potýkáte se s nedostatkem finančních zdrojů? Přihlaste se do programu „Prototypuj a ověřuj“, kde úspěšní žadatelé mohou získat grant až 800 tisíc korun

V České republice zatím nemáme na národní úrovni finanční nástroj, který by podporoval ranou fázi inovativních projektů malých a středních podniků. Proto se statutární město Brno rozhodlo poskytnout finanční zdroje na vývoj a výrobu prototypu, včetně nezbytného ověření s potenciálními zákazníky.

Program Prototypuj a ověřuj podporuje podnikatelské projekty v rané fázi vývoje. Na české poměry se jedná o originální koncept, kterým město Brno navázalo na předcházející úspěšný program s podobným zacílením SME Instrument Brno. Do každé z výzev programu Prototypuj a ověřuj se přihlašují desítky projektů. Ve finálovém kole, ve kterém vybírá vítěze porota složená ze zástupců města Brna, JICu i úspěšných podnikatelů z místního prostředí uspějí vždy jen jednotky těch nejlepších podnikatelských nápadů.