Strategická spolupráce s Czechitas

Chytré BrnoVěda

Czechitas, z.s.

Náklady: 810 700 Kč / rok

Období: 2018 - 2024

Strategická spolupráce s Czechitas

Czechitas budou s podporou města pokračovat v popularizaci digitálních kompetencí a jejich provázání s praxí.

Město Brno, prostřednictvím svého Oddělení dat, analýz a evaluací už od roku 2018 pravidelně poskytuje do kurzů Digitální akademie městská témata a datové sady, účastnice pak data zpracovávají a výsledné analýzy jsou velmi zajímavé pro další rozvoj města. Účastnice Digitálních akademií již takto analyzovaly například vhodnost měření rychlosti v boji proti nehodám, vliv počasí na nehodovost a kriminalitu v Brně, jak najít nejlepší místo pro bydlení nebo kde jsou lidé v Brně nejšťastnější a jaké pro to mají důvody. 

V roce 2023 statutární město Brno a organizace Czechitas uzavřely smlouvu o strategické spolupráci s podporou města tak budou pokračovat v popularizaci digitálních kompetencí a jejich provázání s praxí. 

Dotace města má být využita na 2 okruhy činností:

Popularizace digitálních kompetencí a lepší orientace v digitálním světě se zaměřuje na žáky a studenty, respektive studentky. Czechitas zorganizuje pětidenní tábor pro 20 dětí ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na programování, hry a robotiku, letní IT školu pro 20 středoškolaček z regionu Brněnska a zajistí vyhlášení Ceny Czechitas, což je každoroční ocenění za nejlepší dívčí bakalářskou práci v oblasti IT pro 20 vysokoškolaček z České republiky.

Díky dotaci města také proběhnou dva tříměsíční intenzivní rekvalifikační kurzy pro 30 žen, šest jednodenních kurzů zaměřených na základy IT vždy pro minimálně 25 účastnic, dalších 30 zájemkyň získá základní či pokročilejší dovednosti ve vybrané oblasti. Proběhne také Job Fair Czechitas Brno, celodenní akce na podporu propojení zaměstnavatelů a cca 100 uchazeček o zaměstnání v brněnském regionu.

Czechitas je nezisková organizace, která vznikla před 8 lety na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně působí fyzicky v Praze, Brně a Ostravě, online pak po celé České republice. Zvyšuje digitální gramotnost a zájem o technické a celoživotní vzdělávání, které není věkově ohraničeno. Učí tedy děti, studenty i dospělé, převážně ženy, základům programování, testování, datové analytiky a bezpečnosti. Pomáhá uplatňovat získané znalosti v praxi, v nových projektech a v dalším kariérním rozvoji, v profesích budoucnosti. Reaguje tak na nedostatek žen v ICT a obecně na nízkou diverzitu v těchto oborech. Od svého založení získala mnohá mezinárodní ocenění.

AKTUALITY: