Město Brno uspořádalo společně s uskupeními Czechitas a BrnoAI první městský hackathon. Jedná se o akci, na které programátoři často ve spolupráci s grafiky a webdesignéry intenzivně pracují na zadaném projektu. V tomto případě se jednalo o hackathon nad otevřenými daty města Brna z portálu data.brno.cz. Cílem bylo vyvinout aplikaci, která povede ke zlepšení života obyvatel nebo rozvoje města.

Do brněnského hackathonu se zapojilo 50 účastníků a účastnic, kteří utvořili týmy po 2 až 5 lidech. Celkem tak soutěžilo 12 týmů. Zahájení proběhlo v sobotu 9. 4. v 9 hodin v prostorách CTP Czechitas House na Škrobárenské ulici a od 10 hodin již začala samotná soutěž, která skončila po 24 hodinách v neděli 10. 4. Poté jednotlivé týmy prezentovaly porotě a všem účastníkům akce svoje aplikace, nápady, řešení či prototypy.

Hodnotící porota byla složena z 5 členů, kteří jsou respektovanými odborníky ve svých profesích. Konkrétně to byl Jan Černocký (specialista z FIT VUT na umělou inteligenci a řečové technologie), Jan Boček (datový novinář z iROZHLAS), Martin Cígler (předseda představenstva a generální ředitel, Solitea, a. s.), Matěj Karolyi (softwarový specialista ve společnosti Oracle NetSuite) a Oliver Pospíšil (tajemník Magistrátu města Brna).

Porota ocenila velmi vysokou úroveň předvedených projektů, ze kterých bylo těžké vybrat jen ty nejlepší. Nicméně všechny projekty budou analyzovány podrobněji tak, aby se jich maximum využilo pro město a jeho občany. Proto patří všem účastníkům velký dík za skvělé nápady a odvedenou práci.