Czechitas má s podporou města pokračovat v popularizaci digitálních kompetencí a dovedností, cílem je přivést více žen do oblasti IT

Chytré Brno

Czechitas, z. ú., bude s podporou města pokračovat v projektu Popularizace digitálních kompetencí a jejich provázání s praxí. Radní dnes doporučili, aby zastupitelé na tyto aktivity schválili dotaci ve výši 810 700 korun, kterou lze čerpat do 31. března 2024.

Foto: Czechitas

Dotace města má být využita na 2 okruhy činností. „Popularizace digitálních kompetencí a lepší orientace v digitálním světě se zaměřuje na žáky a studenty, respektive studentky. Czechitas zorganizuje pětidenní tábor pro 20 dětí ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na programování, hry a robotiku, letní IT školu pro 20 středoškolaček z regionu Brněnska a zajistí vyhlášení Ceny Czechitas, což je každoroční ocenění za nejlepší dívčí bakalářskou práci v oblasti IT pro 20 vysokoškolaček z České republiky, uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Foto: Czechitas

Provázání digitálních kompetencí s praxí pro budoucí uplatnění je určeno uchazečkám o práci v oblasti IT. „Díky dotaci města proběhnou dva tříměsíční intenzivní rekvalifikační kurzy pro 30 žen, šest jednodenních kurzů zaměřených na základy IT vždy pro minimálně 25 účastnic, dalších 30 zájemkyň získá základní či pokročilejší dovednosti ve vybrané oblasti. Proběhne také Job Fair Czechitas Brno, celodenní akce na podporu propojení zaměstnavatelů a cca 100 uchazeček o zaměstnání v brněnském regionu,“ sdělila uvolněná zastupitelka pro inovace a spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Foto: Czechitas

Czechitas je nezisková organizace, která vznikla před 8 lety na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně působí fyzicky v Praze, Brně a Ostravě, online pak po celé České republice. Zvyšuje digitální gramotnost a zájem o technické a celoživotní vzdělávání, které není věkově ohraničeno. Učí tedy děti, studenty i dospělé, převážně ženy, základům programování, testování, datové analytiky a bezpečnosti. Pomáhá uplatňovat získané znalosti v praxi, v nových projektech a v dalším kariérním rozvoji, v profesích budoucnosti. Reaguje tak na nedostatek žen v ICT a obecně na nízkou diverzitu v těchto oborech. Od svého založení získala mnohá mezinárodní ocenění.