Data pro digitální akademie Czechitas

ScienceSmart Brno

Czechitas, z.s.

Costs: 72 600 Kč / rok

Period: 2018 - 2021

Data pro digitální akademie Czechitas

Město Brno, prostřednictvím svého Oddělení dat, analýz a evaluací pravidelně poskytuje do kurzů Digitální akademie městská témata a datové sady, účastnice pak data zpracovávají a výsledné analýzy jsou velmi zajímavé pro další rozvoj města.

Účastnice Digitálních akademií od roku 2018 již takto analyzovaly například vhodnost měření rychlosti v boji proti nehodám, vliv počasí na nehodovost a kriminalitu v Brně, jak najít nejlepší místo pro bydlení nebo kde jsou lidé v Brně nejšťastnější a jaké pro to mají důvody.