Minigranty MENDEL 2022

Věda

Statutární město Brno

Náklady: 1 500 000 Kč

Období: 2022

Minigranty MENDEL 2022

Osobností Mendela se v obou letošních výzvách Minigranty Mendel 2022 inspirovalo 27 kreativních nápadů. Na jejich realizaci město Brno přispělo částkou téměř 1,5 milionu korun.

Rok 2022 se v Brně nese ve znamení oslav 200. výročí narození Gregora Johana Mendela a s tím spojených akcí a aktivit, kdy jednou z nich jsou také „Minigranty Mendel 2022“. Město Brno v průběhu roku vyhlásilo 2 výzvy na podporu kreativních nápadů spojených s výročím. Příspěvek ve výši 50 000 Kč bylo možné využít v nejrůznějších oblastech od gastronomie přes kulturu až po street art. 

Mendel je objevitelem základních principů dědičnosti a jeho pokusy s křížením hrášku i následné objevy jsou spojeny právě s městem Brnem, kde po celý rok 2022 probíhaly k tomuto výročí nejrůznější akce. Jejich přehlídka se soustředí na webu www.mendel.brno.cz.

Minigranty Mendel byly určeny pro podporu kreativních a originálních nápadů a námětů. Mohlo jít o nápady v oblasti gastronomie, humoru, streetartu, pořádání menších aktivit i vznik nových publikací či jejich překlady. Zkrátka cokoli, co si návštěvník i obyvatel Brna spojí s oslavou Mendelova výročí a co bylo v dění města vidět nebo slyšet.

Nechte se Mendelem inspirovat i nadále, stále se vzdělávejte a poznávejte Brno! Některé z aktivit k Mendelovi budou pokračovat i v roce 2023, sledujte od nového roku web https://mendel.brno.cz/.

AKTUALITY: