Minigranty MENDEL 2022: Klíčí vám v hlavě nápad, jak oslavit Mendelovy 200. narozeniny?

Věda

Město Brno hledá partnery pro kreativní propagaci Brna na oslavách 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky. Máte nápad, jak tento významný milník oslavit? Zapojte se do projektu Minigranty Mendel 2022.

Mendel je objevitelem základních principů dědičnosti a jeho pokusy s křížením hrášku i následné objevy jsou spojeny právě s městem Brnem, kde budou po celý rok 2022 probíhat k tomuto výročí nejrůznější akce. Jejich přehlídka se soustředí na webu www.mendel.brno.cz.

Hledáme kreativní a originální nápady a náměty, které zatím v nabídce aktivit oslav chybí. Může jít o nápady v oblasti gastronomie, humoru, streetartu, pořádání menších aktivit i vznik nových publikací či jejich překlady. Zkrátka cokoli, co si návštěvník i obyvatel Brna spojí s oslavou Mendelova výročí a co bude v dění města vidět nebo slyšet.

Projekt Minigranty Mendel 2022 má velmi jednoduchou administrativu, pouze s doložením foto(dokumentace).

Výzva byla směřována do tří různých termínů: 2. a 31. května a následuje 30. června. Nabídku mohou podat jednotlivci, spolky, podnikatelé či firmy a zaslat ji přes formulář na adresu minigranty@brno.cz.

V 1.a 2. výzvě Minigrantů Mendel bylo přijato 16 žádostí a město plánuje podpořit projekty z oblasti knižních publikací, výstav, gastronomické nabídky, vzdělávacích aktivit či propagačních předmětů spojených s osobou G. J. Mendela.

Více informací k projektu je na webu www.brno.cz/minigranty-mendel.