Minigranty Mendel 2022 už umožnily realizovat řadu kreativních nápadů. Další můžou přijít díky podzimní výzvě

Věda

Rok 2022 se v Brně nese ve znamení oslav 200. výročí narození Gregora Johana Mendela a s tím spojených akcí a aktivit, jako jsou například tzv. minigranty Mendel 2022. Město je na jaře vyhlásilo na podporu kreativních nápadů spojených s výročím. Lze je využít v nejrůznějších oblastech od gastronomie přes kulturu až po street art. Na projekty realizované na základě jarní výzvy bylo čerpáno cca 900 tis. Kč. Protože prostředky ještě zbývají, vypisuje město podzimní výzvu minigrantů Mendel 2022 s alokací celkově 1 mil. Kč.

Jarní výzva minigrantů Mendel 2022 se uskutečnila ve třech termínech od dubna do června 2022, kdy každý žadatel mohl na svůj nápad získat až 50 000 Kč. Doba realizace projektů byla stanovena do 31. 8. 2022. Z 21 zájemců, kteří o minigrant žádali, jich uspělo 17. Objevily se nabídky z oblasti kultury, gastronomie, festivalových akcí, propagačních předmětů, knižních publikací či projektů vzdělávacího charakteru.

V současné době již některé projekty minigrantů Mendel 2022 z jarní výzvy skončily. Realizován byl například překlad knihy Mendel a invaze GMO, která vyšla v úpravě pro mladé čtenáře, vzniklo pexeso Mendel, které bylo distribuováno návštěvníkům Mendel Festivalu, nebo hrnky s tematikou Mendela. Upoutávka na výročí G. J. Mendela se objevila v rámci Brasil Festu Brno, v Soul Bistru či Bistru Franz zase nabízeli menu Mendel. V Art Gallery Brno se uskutečnila výstava na téma G. J. Mendel a design. Se svými produkty se do minigrantů zapojily i Sušenkárna Momenta, Bar, který neexistuje či Cupcakekárna. Hodně projektů ale ještě stále probíhá a jejich tvůrci je propagují v rámci svých možností převážně na sociálních sítích.

Radní již souhlasili se záměrem pokračovat v propagaci města Brna v rámci oslav 200 let od narození G. J. Mendela formou tzv. minigrantů Mendel 2022, a to prostřednictvím podzimní výzvy se 2 termíny podání žádosti: do 30. 9. 2022 a do 31. 10. 2022. Termín ukončení podporovaných aktivit je 12. 12. 2022. Plnění je omezeno na území města Brna. 

V podzimní výzvě budou platit stejné podmínky a kritéria posouzení jako ve výzvě jarní. Tedy půjde o formu propagace města Brna a prostředky budou vypláceny až zpětně, na základě doložené (foto)dokumentace. Realizace objednávek je administrativně méně náročná i pro příjemce podpory. Připouští se možnost zálohové platby do výše 50 % požadovaných nákladů.