Úspěšná mise do Korejské republiky a na Taiwan

Ve dnech 21.–30. 3. 2023 navštívila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová Korejskou republiku a Taiwan. Doprovodila ji podnikatelská delegace organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR a Česko-taiwanskou obchodní komorou, ve které i díky podpoře ze strany Centra mezinárodního obchodu nechyběli ani zástupci institucí z Jihomoravského kraje.

Meet the Mayor 2023 I 2. 2. 2023

Společenské setkání vedení města s významnými zahraničními pracovníky firem, univerzit a vědecko-výzkumných center.