Brno podpoří obchodní misi firem z jihomoravského regionu do Rigy v Lotyšsku

Byznys

Setkání s obchodními partnery a diskuze o nových inspirativních příležitostech.  To jsou cíle strojírenských firem, které se účastní veletrhu Tech Industry 2023 v Rize ve dnech 30. listopadu až 2. prosince. Veletrh je nejvýznamnější veletržní akce v Pobaltí se zaměřením na průmyslovou výrobu, strojírenství a automatizaci.  Tematicky pokrývá i oblast elektroniky a elektrotechniky a segment nástrojů.

Obchodní misi do Lotyšska připravila Regionální hospodářská komora Brno a uskuteční se s finanční podporou města Brna jako součást projektu Centrum mezinárodního obchodu. Zástupkyní města na misi bude doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, zastupitelka pro oblast inovací a spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Firmy na veletrhu využijí společnou expozici agentury CzechTrade, aby prezentovaly své služby zájemcům o spolupráci z pobaltských firem. Chtějí poznat také místní specifika tohoto východoevropského regionu při jednání se zástupci místních hospodářských subjektů, firem a dalších potenciálních obchodních partnerů. Více informací o veletrhu Tech Industry najdete na webu https://www.techindustry.lv/en.

Město dlouhodobě formou dotace podporuje realizaci projektu Centrum mezinárodního obchodu Regionální hospodářské komory Brno, který pomáhá podnikům a výzkumným institucím z Jihomoravského kraje zprostředkovat příležitosti pro navazování přeshraničních kontaktů (zejména v oblasti oborů s vysokou přidanou hodnotou jako jsou vesmírný průmysl, živé vědy, digitalizace, kyberbezpečnost či technologie pro chytrá města) a představit rovněž ekonomický, inovační a technologický potenciál Brna v zahraničí.

Na projektu spolupracují také organizace veřejné správy, diplomatické úřady, podnikatelská sdružení a asociace, specializované instituce či agentury.  

I malé a střední podniky, případně vysoké školy a vědecko-výzkumná centra se sídlem v Jihomoravském kraji tak mají příležitost navázat a budovat vzájemně výhodnou spolupráci se zahraničními partnery. Při mezinárodní expanzi se totiž často potýkají s překážkami jako jsou nedostatek informací o podnikatelských možnostech v zahraničí, nedostatek provozního kapitálu k financování vývozu, chybějící analýza trhu či nedostatečně kvalifikovaný personál.

Obchodní mise jsou pak jedním ze stěžejních nástrojů, které umožňují prezentaci firem i města, osobní setkání s potenciálními zahraničními partnery a zároveň podporují i vazby a potenciální spolupráci mezi jednotlivými zástupci na konkrétní misi.

Agentura CzechTrade podporuje české firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy realizací společné expozice na veletrzích jako je Tech Industry, nabízí doprovodné služby, například oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistenci během akce nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery. Společná expozice umožní prezentaci i firmám, které neplánují vlastní samostatný stánek. Tech Industry je ideální platforma pro představení tradiční české průmyslové výroby potenciálním obchodním partnerům nejen z pobaltských států.