Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

ScienceSmart Brno

Masarykova univerzita

Costs: cca 880 tisíc / rok

Period: 2011 - 2023

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

Plánování rozvoje města je často během na dlouhou trať s mnoha překážkami. Řešení je mnohdy složité, týkající se množství zainteresovaných aktérů, zatížené nerealizovanými či nepopulárními návrhy z minulosti. Často však nejlepší nápady přichází z neobvyklých stran a Magistrát města Brna již od roku 2011 motivuje k navrhování nových impulzů pro rozvoj města talentované studenty místních univerzit.

Soutěžící MUNISS 2023. Zdroj: ESF MUNI

Ve spolupráci s místnímu univerzitami totiž již 10 let funguje Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS.  Odborníci na Magistrátu města Brna každoročně připraví témata a společně se studenty v multioborových týmech nalézají ta nejlepší řešení. Takto již soutěž pomohla s návrhem budoucí chytré čtvrti Špitálka, využitím velkokapacitních městských bytů, rozvojem městské identity Brno iD či revitalizaci brownfieldů v širším centru města. Do soutěže se za 10 let zapojilo přes 800 studentů, kteří vytvořili více než 120 studentských týmů s desítkami prací. 

Soutěžní téma doplňují také témata tzv. programu MUNISS+, ve které absolventi předchozích ročníků soutěže MUNISS pokračují svou spolupráci s městem Brnem a rozpracovávají další konkrétní téma.

AKTUALITY: