Probíhají dvě výstavy studentských prací soutěže MUNISS

Chytré Brno

Výstavu studentských prací zaměřených na rozvoj města Brna v rámci MUNISS můžete zhlédnout v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Můžete si zde prohlédnout práce z minulých ročníků této soutěže (nachází se při vstupu do vestibulu hlavním vchodem), ale i práce posledního ročníku, který byl zaměřen na návrh proměny části areálu brněnských tepláren na chytrou čtvrť Špitálka. Ty si lze prohlédnout v mezipatře 2.–3. poschodí při hlavním schodišti.

Víte, že část lokality Špitálka, kterou dnes využívají brněnské teplárny, se v budoucnu promění na chytrou čtvrť? Než k tomu dojde, hledá město Brno možnosti dočasného využití areálu. Právě tento úkol si vzali na starost studenti Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Prvním výstupem jejich snažení je výstava Zapoj Špitálku, kterou můžete v říjnu vidět v ulicích Brna. Od všech panelů se navíc můžete podívat přímo na dominantní chladicí věž. Výstava Zapoj Špitálku představuje jakýsi výkop studentských nápadů a v Brně bude k vidění do konce října.

Bližší informace o soutěži najdete na www.muniss.cz. Přihlašování do dalšího ročníku právě probíhá a bude ukončeno 15. listopadu 2022.