Studenti soutěže MUNISS 2023 absolvovali expertní ideový workshop

Chytré Brno

V pátek 27. ledna naše soutěžní týmy #muniss2023 dostaly pořádnou „nalejvárnu“. Tzv. ideový workshop slouží k načerpání odborných znalostí od expertů z různých oborů. Studenti tak dostanou znalostní základ pro další práci na soutěžních projektech.


Organizátorům se podařilo sestavit exkluzivní panel expertů na problematiku cirkulární ekonomiky, participace, strategického plánování nebo řízení technologických parků. Studenti se tak seznámili se širokou škálou znalostí i výzev, které se nesou s komplexním řešením letošního soutěžního tématu „Technologický park Brno jako městská laboratoř“.


Program workshopu byl následující:

-> Projektové řízení a design thinking: Alena Šafrová Drášilová z ESF MUNI; 
-> Smart cities & living labs: Jaroslav Petrák z týmu Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna;
-> Technologické parky v ČR i zahraničí: René Samek z agentury CzechInvest; 
-> Participace na úrovni města: Eva Gregorová z Odboru participace Magistrátu města Brna;
-> Strategie #brno2050: Opatření týkající se klimatické změny, Martina Pacasová z Oddělení strategického plánování Magistrátu města Brna;
-> Marketing, komunikace a PR: Šárka Reichmannová, vedoucí Oddělení komunikace a PR, Kancelář architekta města Brna;
-> Modrozelená infrastruktura a adaptace na klimatické změny: Radim Vitek, vedoucí Oddělení dopravní infrastruktury, Kancelář architekta města Brna;
-> Cirkulární ekonomika: Petr Novotný z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN).

Odborným garantem byla stejně jako po celou dobu soutěže Jitka Sládková z Technologického Parku Brno.

Více o soutěži MUNISS lze najít na stránce projektu.

Foto: Mariya Ostrenko. Za poskytnutí prostor děkujeme JCMM.