Ideový workshop MUNISS 2023 I 27. 1. 2023

Chytré Brno

Na celodenním worskhopu se studentské týmy Meziuniverzitní soutěže MUNISS seznámí s důležitými koncepty, projekty a aktivitami, které jim pomohou s následným zpracováním soutěžních prací. Přednášet studentům budou renomovaní odborníci a experti z Masarykovy univerzity, Magistrátu města Brna, agentury CzechInvest, Kanceláře architekta města Brna a organizace INCIEN.

Workshop není určen pro veřejnost.