Zintenzivní se sdílení znalostí z výzkumného prostředí do rozvoje města

Věda

Město Brno uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd České republiky. Cílem je aktivní využívání znalostí mnoha brněnských ústavů AV ČR do rozvoje města. Obě strany se zavázaly k podpoře spolupráce ve výzkumu a vývoji, k propagaci a  popularizaci vědy v oblastech věd o živé a neživé přírodě i sociálních a humanitních vědách.

Stěžejním záměrem je poskytovat zejména brněnskými pracovišti AV ČR městu Brnu výsledky, náměty a podněty využitelné pro udržení rozvoje zejména ekonomické a průmyslové konkurenceschopnosti ve vědě a jejich praktických aplikacích, zlepšování životního prostředí a dosahování kvalitnějšího života obyvatel města.

Konkrétně půjde o spolupráci:

-> na mapování možností spolupráce města Brna a výzkumných, vývojových a popularizačních kapacit AV ČR ve městě Brně a vzájemně se o nich informovat, 

-> při řešení výzev v rozvoji města, kdy oblast veřejné správy může fungovat jako příjemce inovací a výsledků výzkumu pracovišť AV ČR (dle principů tzv. městské laboratoře),  

-> na získávání a realizaci projektů financovaných z národní i mezinárodní úrovně (TA ČR, Horizont Evropa apod.), kdy město Brno může působit v roli tzv. aplikačního partnera, nebo garanta, 

-> na rozvoji vědeckého potenciálu žáků a studentů ve městě Brně, 

-> na získávání talentovaných vědců a vědeckých týmů s ambicí dosahovat vědecké excelence, 

-> prezentaci města Brna jako středoevropského centra vědy, výzkumu, inovací a špičkových technologií mezi odbornou i laickou veřejností z ČR i zahraničí. 

Slavnostní podpis memoranda se odehrál v pondělí 11. září v Rytířském sále Nové radnice. Zúčastnila se ho primátorka města s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou. Dostavili se i představitelé brněnských ústavů a poboček AV ČR, zástupci relevantních městských společností a Magistrátu města Brna.

Foto: M. Schmerková, Magistrát města Brna