Zásady pro spolupráci s investory

Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury na území města Brna

Rychlý a efektivní postup výstavby, transparentně nastavené podmínky spolupráce města a investorů při budování infrastruktury či občanské vybavenosti u nových staveb, vyvážený podíl na úhradě nákladů spojených se zvýšenou zátěží území. To jsou hlavní benefity Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna.

Město Brno vyzývá investory, aby o svých záměrech informovali již ve fázi přípravy, tedy před zpracováním dokumentace. Jedině tak může být co nejdříve a bez zbytečných průtahů, znamenajících mimo jiné i zbytečné náklady, nalezena potřebná shoda na tom, jak bude zastavěné území vypadat, jaké zázemí musí komerční výstavbu doprovázet a kdo ji za jakých podmínek zajistí.

Město má totiž zájem na tom, aby se změnami souběžně vznikala adekvátní veřejná technická infrastruktura, tedy zasíťování, dostatečná kapacita komunikací a parkovišť, dostupnost MHD, ale i objekty občanské vybavenosti, jako jsou školky a školy nebo rekreační plochy zeleně.

Na základě uzavřených smluv budou investoři poskytovat městu investiční příspěvek, který je stanovený ve výši 800 korun za metr čtvereční čisté podlahové plochy stavebního záměru. Příspěvky poskytnuté jednotlivými stavebníky směřují do nově vytvořeného Fondu developerských projektů. Výdaje z něj budou určeny na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury včetně jejich projektové přípravy.

Kromě samotného města je umožněno jednat s investory také městským částem, a to při nezbytné koordinaci postupu a za pomoci města Brna.

• Postup podle Zásad je pro město Brno závazný, pro městské části a pro investory je doporučený. K zavedení a vybírání poplatku za posílení infrastruktury města nebo obce žádný zákon nezmocňuje, na rozdíl od některých zemí EU. Zásady ovšem nejsou právním předpisem, příspěvek je hrazen na základě uzavřených smluv mezi městem či městskou částí a investorem.

• Zásadami se v Brně řídí záměry komerční výstavby. Neovlivňují tak soukromou výstavbu, tedy například stavbu rodinných domů pro uspokojení vlastní bytové potřeby, garáží, sportovišť či drobných staveb ani výrobních a skladových budov.

• Postup podle Zásad nenahrazuje správní řízení či jiné řízení dle příslušných právních předpisů, která musí být pro umístění a povolení investičního záměru investora vedena dle platných a účinných právních předpisů.

Zásady nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2021.