Spolupráce města a FabLab Brno na vzdělávání mladé generace v digitálním řemesle a provozování otevřených dílen pro veřejnost pokračuje

ByznysVěda

Společnost FabLab Brno bude další rok zajišťovat vzdělávání dětí a studentů i jejich pedagogů digitálním řemesle a také provozovat kvalitně vybavené otevřené dílny pro veřejnost. Radní schválili předběžnou kalkulaci za realizaci těchto aktivit, město tak na ně může v rámci závazku veřejné služby poskytnout částku 5 milionů korun.

Pod hlavičkou FabLab University funguje v Brně naprosto unikátní a komplexní vzdělávací platforma digitálního řemesla v Česku. Považuji to za zásadní přínos pro propagaci moderního technologického vzdělávání, který umožní dětem a studentům rozvoj nových dovedností a zkušeností, což pak mohou využít při dalším studiu a profesním uplatnění. Význam to má samozřejmě i pro pedagogy. Dostávají totiž perfektní servis, aby mohla být jejich výuka díky využití moderních zařízení, jako jsou 3D tiskárny, ještě atraktivnější.

V následujících 12 měsících FabLab Brno plánuje, že v mobilní učebně proškolí 6 tisíc žáků a studentů ze 40 škol a uspořádá 20 popularizačních dní v rámci různých akcí pro veřejnost. Očekává také 100 tisíc nových zhlédnutí na svém kanálu na YouTube, který tvoří důležitou součást jeho aktivit.

Město Brno podporuje také provoz první otevřené digitální dílny v Brně. Její prostory se nacházejí ve 4. patře budovy JIC INMEC v Technologickém parku na Purkyňově 127. K dispozici je zde laserová řezačka, CNC frézka, 3D tiskárny a 3D skener, vakuová formovačka, programovatelný šicí a vyšívací stroj, řezací plotter a termolis, v elektro a IoT dílně jsou 4 pracoviště vybavená pájkami s odtahem, multimetry a elektrikářským nářadím. Další otevřená dílna byla zprovozněna v budově KUMST na Údolní 9. února. Nabízí vyšívací stroj, řezací plotr s termolisem, 3D tiskárny, laserovou řezačku a prostor pro mechadílnu.

Nad rámec uzavřeného závazku veřejné služby FabLab Brno vyvíjí i další činnosti:

Příprava projektu FabHouse – chrám tvořivosti
Tento projekt má za cíl připravovat studenty a učitele na budoucnost v 21. století v oblasti techniky a vědy, vytvářet kvalitní zázemí pro neformální vzdělávání, poskytovat jednotlivcům a firmám snadný přístup k řemeslným i moderním výrobním technologiím, šířit myšlenky digitálního řemesla a také propojovat jednotlivce, organizace a komunity mezi sebou a nabízet exkluzivní tvořivý a živý prostor plný technologií pro komerční i nekomerční aktivity.

Příprava a realizace projektu FAB2025.cz
Záměrem je v roce 2025 v České republice – konkrétně v Brně – uspořádat největší a nejprestižnější konferenci pro inovátory z celého světa zabývající se digitální výrobou a tématem otevřených dílen. Tato akce každoročně probíhá na jiném místě pod označením „FABx“, kde „x“ znamená daný ročník konference.

Kromě toho si projekt klade i další dílčí cíle směřující k rozvoji makerského hnutí v Jihomoravském kraji a ČR, např. zvyšování povědomí veřejnosti o tématu otevřených dílen, budování národní a regionální sítě otevřených dílen či rozvoj jejich infrastruktury.