Projekty

Eshop městských služeb BRNOID.CZ

V roce 2017 byl, v souvislosti se snahou postupně digitalizovat služby města prostřednictvím jednoho místa, nastartován projekt pracovně nazývaný E-shop městských služeb Brno iD.

Více informací

Data pro digitální akademie Czechitas

Dlouhodobá spolupráce na poskytování dat pro konání kurzů Digitálních akademií: DATA.

Více informací

Memorandum o spolupráci s centrem RECETOX

Cílem spolupráce je předání informací o zdraví a způsobu života brněnské populace za účelem zvýšení kvality života obyvatel.

Více informací

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

Nasloucháme studentům a jejich nápadům pro rozvoj města.

Více informací