Projekt CHESS ” (Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia) bude realizován

ByznysChytré BrnoVěda

Projekt Masarykovy univerzity „CHESS” (Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia) v rámci programu HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04, výzvy Excellence Hubs byl ve výzvě úspěšný a bude realizován!

Iniciativa Masarykovy univerzity a Univerzity v Tartu k zintenzivnění výzkumu a rozvoji inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti je důležitou výzvou také při správě města.

Město Brno očekává, že projekt „CHESS“ pomůže posílit stávající regionální inovační excelenci v oblasti kybernetické bezpečnosti v Brně a věří, že meziodvětvová spolupráce v rámci regionu nám i nadále umožní využívat místní špičková řešení.

Projekt je čtyřletý, celkový rozpočet má hodnotu 5 miliónů EUR. Cílem projektu je rozvinout výzkumnou a inovační spolupráci Jihomoravského kraje s Estonskem v oblasti kyberbezpečnosti, se zapojením 12 partnerů (9 plných a 3 asociovaní) a dále integrací širšího spektra institucí z regionálního inovačního ekosystému.

Město Brno se, také jaké sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), ústředního správního orgánu pro kybernetickou bezpečnost České republiky, již dlouhodobě profiluje jako město chytré správy.

Od roku 2009 investovalo do inovativního podnikání, podpory talentů či výzkumu a vývoje již přes 4,6 milionu EUR. Podpora města se orientuje zejména na podporu podnikání a start-upů založených na výzkumu a vývoji, do popularizace a komunikace vědy, udržení a přitahování talentů, nebo do aplikované vědy a chytrých řešení pro město.

Město deklarovalo podporu projektu a zájem seznámit se s průběhem a s výsledky projektu. Má zájem zejména o potenciální zintenzivnění spolupráce mezi projektovými partnery brněnského inovačního ekosystému a projektovými partnery z Estonska v oblasti aplikace výzkumu a podpory excelentní vědy v obou regionech. Vnímáme potenciál výzkumných oblastí projektu poskytovat technologie použitelné v rozvoji chytré správy města.

Statutární město Brno neposkytne pro tento konkrétní projekt finanční prostředky, nicméně je připraveno spolupracovat s výzkumníky na testování inovativních řešení.