Přihlašování do CEITEC PhD programu v oblasti pokročilých materiálů a nanovědy otevřeno do konce dubna

Věda

CEITEC VUT – Středoevropský technologický institut při VUT v Brně vypisuje doktorský program v pokročilých materiálech a nanovědách. Tento program nabízí přístup k nejmodernějším zařízením a možnost přispět k průlomovému výzkumu s aplikacemi v různých oblastech, od průmyslových povlaků přes elektroniku až po zdravotní péči. A to vše ve městě Brně, domově elektronové mikroskopie a jednom z nejlepších míst k životu. Přihlaste se nyní!