Úspěšná mise do Korejské republiky a na Taiwan

ByznysVěda

Ve dnech 21.–30. 3. 2023 navštívila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová Korejskou republiku a Taiwan. Doprovodila ji podnikatelská delegace organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR a Česko-taiwanskou obchodní komorou, ve které i díky podpoře ze strany Centra mezinárodního obchodu nechyběli ani zástupci institucí z Jihomoravského kraje. Konkrétně pak Binex s.r.o., CyberSecurity Hub, z. ú., Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity, Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, GROUNDCOM.SPACE s.r.o., Icontio Ltd., organizační složky, Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., Technologického Parku Brno, a.s., Premeva Services s.r.o. společně se zastoupením Regionální hospodářské komory Brno a města Brna.

Program nabízel četné příležitosti pro navázání i utužování vzájemných vztahů (např. podnikatelská fóra či B2B schůzky), ale i prostor pro seznámení se s významnými místními aktéry a inovacemi kupříkladu na „Smart City Summit & Expo“.

Některé úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat – ředitel Strojírenského zkušebního ústavu v Soulu uzavřel memorandum o porozumění se svým partnerem Korea Gas Safety Corporation. V Tchaj-peji pak memorandum o porozumění podepsala brněnská společnost Icontio s TaiDoc Technology Corporation.

Fotografie: Regionální hospodářská komora Brno

Centrum mezinárodního obchodu je projekt realizovaný ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno za finanční podpory z rozpočtu města Brna.