Město podpořilo mladé vědkyně a vědce

Chytré BrnoVěda

Brno se dlouhodobě profiluje jako město vědy, výzkumu, vzdělávání a inovací. Také proto pravidelně uděluje talentovaným doktorandům a doktorandkám stipendium v rámci programu Brno Ph.D. Talent. Letos toto ocenění získalo 14 žen a 11 mužů, kteří usilují o významné objevy v přírodovědných a technických oborech.

Vítězové vzešli ze dvoukolové soutěže, v níž obhajovali své studijní a vědecké záměry. Díky jejich práci může svět v příštích letech udělat obrovské pokroky, ať už jde o výzkum nádorových onemocnění, zubních tkání, či o oblast programování.

„Podporu přírodovědně a technicky zaměřených studentů považuje město Brno za důležitý cíl. Díky stipendiu Brno Ph.D. Talent dostává každý z nich příležitost své nadání využít a měnit svět kolem sebe k lepšímu,“ uvedla zastupitelka pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

„Vědecká stipendia udělovaná městem Brna pomáhají k tomu, aby vybraní studenti rozjeli svoji vědeckou dráhu a byli na ní úspěšní. Všichni soutěžící skýtají velký potenciál a je skvělé, že svůj výzkum spojili právě s místními institucemi,“ vyzdvihla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Díky programu Brno Ph.D. Talent získává každý z 25 doktorandů každoročně stipendium ve výši 330 000 korun, které je rozloženo do tří let. V součtu tak Brno dává na program více než 8 milionů korun ročně. Stipendia poskytuje město již od roku 2009 a realizaci programu zajišťuje organizace JCMM.

Ocenění studenti navíc dostávají prostřednictvím JCMM i další příležitosti se vzdělávat díky doprovodným přednáškám či školením, jako například nedávný workshop „Jak správně komunikovat vědu“ pod vedením Pavly Hubálkové.

Patnáct vybraných studentů a studentek působí na Masarykově univerzitě, devět na VUT a jedna na Mendelově univerzitě. Nejvíce z 25 podpořených doktorandů a doktorandek působí na Přírodovědecké fakultě MU, mezi další úspěšné instituce patří CEITEC MUNI a Lékařská fakulta MU, CEITEC VUT nebo například Fakulta strojního inženýrství VUT. Ocenění studenti pochází z České republiky, ze Slovenska, ale také z Běloruska, Maďarska nebo Iráku.

Slavnostního předávání stipendií se mimo jiné účastnil také Jan Křetínský, který v programu uspěl před 15 lety se svým projektem formálních metod pro analýzu a verifikaci komplexních systémů. Jeho úspěšná vědecká kariéra a zahraniční působení jsou důkazem, jak velký smysl má realizace tohoto programu.

Medailonky všech stipendistů najdete na https://www.jcmm.cz/projekt/brno_phd_talent/.

Další články, o oceněných najdete na webových stránkách jednotlivých univerzit a vědecko-výzkumných institucí:

MUNI

VUT

CEITEC

Foto: Mariya Ostrenko