Na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2022 byly představeny inovace a chytrá řešení pro města

Chytré Brno

URBIS SMART CITY FAIR, který se uskutečnil 20.- 22. 9. 2022, přinesl chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představili lídři v oboru Smart City. Během dvou dnů se potkali představitelé středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart City rozvíjet ve městech. V roce 2022 se URBIS SMART CITY FAIR zaměřil zejména na digitalizaci, dopravu a městské inovace.

Statutární město Brno se veletrhu i konferenční části aktivně účastnilo. Odbor strategického rozvoje a spolupráce s Odborem dopravy prezentovali své aktivity na společném stánku, který byl doslova středobodem pavilonu A1. V průběhu veletrhu jsme přivítali kolegy z Prahy, Olomouce, Bratislavy či Poznaně. Na stánku jsme s podporou inovací v Brně seznámili také početné zahraniční delegace z Kolumbie či Turecka. Stali jsme se také místem jednání Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Symbolicky na veletrhu chytrých řešení proběhlo také poslední jednání Komise Rady města Brna pro chytré a otevřené město, kde jsme shrnuli činnost komise a zejména jsme se ohlédli za úspěšnými projekty a aktivitami, které byly v průběhu 4 let komisí projednávány. Na závěr jednání došlo k slavnostnímu křtu zbrusu nové brožury in.brno, která shrnuje podporu města v oblasti vědy, byznysu a chytrých řešení.

V rámci konferenční části proběhla panelová diskuze s názvem Město jako laboratoř, kdy odborníci z magistrátů Brna a Bratislavy sdíleli své zkušenosti z práce pro veřejnou správu, a to se zaměřením na “chytrý” rozvoj měst. Z Bratislavy k nám zavítali Sabina Hrabinová a Jakub Hrubý z Oddělení inovací a digitálních služeb, Brno reprezentovaly Hana Bendžíková a Romana Gábrlíková z Oddělení spolupráce a rozvoje.

Na diskuzi navázalo představení pilotního testování inovativních řešení dvou brněnských startupů v prostředí brněnské veřejné správy. Konkrétně se jednalo o představení Péče o zeleň ve městě inovativní metodou ADBIAN, kterou představili Ondřej Kolařík z firmy ARBO Technologies s.r.o., Jitka Sládková z Technologického parku Brno a Jaroslav Petrák s Jakubem Rybářem za město Brno.

Druhý vstup se věnoval Inovativnímu monitoringu kvality vzduchu ve vnitřních prostorách senzorickou metodou LUFTIO. S projektem obecenstvo seznámil Josef Tatíček z firmy Luftio, doprovázen vedle zástupců města také Kateřinou Žůrkovou, místostarostkou MČ Brno-Medlánky, a Jakubem Cimalou ze ZŠ Hudcova.

Další významnou aktivitu ve spolupráci města a Vysokého učení technického v Brně prezentoval již v první den veletrhu profesor Pavel Zemčík, děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Představil Inovativní měření dopravy kamerami ve městě, projekt financovaný městem Brnem, který má za cíl přinést přesné a aktuální údaje o intenzitě dopravy na vybraných dopravních uzlech na brněnských silnicích.

Účast Odboru strategického rozvoje a spolupráce na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2022 lze považovat za velmi úspěšnou. Slova chvály a partnerské dohody nad dalšími společnými aktivitami a projekty zaznívaly v průběhu celého veletrhu.

Děkujeme všem partnerům a hostům za vytvoření unikátní atmosféry a budeme se těšit na další návazná setkání.