Město Brno nabízí uživatelům e-shopu městských služeb Brno iD šanci získat velikonoční dárek.

Velikonoční akce skončila 1. dubna a zapojilo se do ní 2 098 uživatelů Brno iD full na konkrétní podstránce e-shopu BRNOID.CZ. Šalinkartu zdarma získalo 9 šťastných uživatelů Brno iD.

Všichni, kdo již mají nebo si zřídí plnou registraci účtu Brno iD full, mají šanci získat kromě velikonoční pohody i užitečný dárek.

Roční šalinkartu zdarma!*

* náhodně vylosovaným budou předány tři základní roční šalinkarty (zákazníci v kategorii základní), dále tři snížené šalinkarty (zákazníci z kategorií 10-15 let, mládež a studenti) a tři důchodcovské (zákazníci v kategorii starobní důchodce, invalidní důchodce 3.stupně a osoby 65 – 70 let). Pokud daný zákazník už má aktuálně platnou šalinkartu, nastaví se platnost nově získané až po jejím konci. V akci získanou šalinkartu nelze vrátit. Akce je dostupná pro osoby ve věku alespoň 10 a zároveň méně než 70 let (tedy nemají jízdné zdarma).

Akce končí na Velikonoční pondělí, tedy 1. dubna 2024 (včetně).

V úterý 2. dubna 2024 pak bude náhodně vybráno 9 šťastlivců.

Ty budeme po schválení daru ze strany Rady města Brna následně informovat emailem a technicky dořešíme přidělení roční šalinkarty na účet Brno iD Full daného šťastlivce.

Chci získat od města Brna velikonoční dárek

Velikonoční akce skončila 1. dubna a zapojilo se do ní 2 098 uživatelů Brno iD full na konkrétní podstránce e-shopu BRNOID.CZ. Šalinkartu zdarma získalo 9 šťastných uživatelů Brno iD.