Koncept Smart Cities

Co je koncept Smart Cities?

• cesta k udržitelnému rozvoji měst
• zavádění moderních technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných
• největší uplatnění konceptu – v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT)
• použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, e-government a krizové řízení
• koncept Smart Cities je postupný proces nikoliv stav

Co přinese lidem?

• kvalitnější život, úspory na spotřebách energie, rychlejší a bezpečnější dopravu, více přírody ve městech, chytré řešení infrastrastruktury, rychlá komunikace s úřady
• řešení problematických témat ve městech
• ekologické prostředí
• prostor pro život budoucím generacím

METODIKA SMART CITIES je základním dokumentem konceptu SC v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

„Koncept chytrého města je společenskou změnou, změnou našeho myšlení, našeho přístupu k veřejnému prostoru a ke společnosti, ve které žijeme. Cílem není pouze nasazení moderních technologických vymožeností, ale vytvoření silného vztahu a sounáležitosti občana a města, tj. společně sdíleného stavu, kdy město ovlivňuje život občana a občan život a rozvoj města.“
cityone + vlastní úprava


Město Brno a Jihomoravský kraj


Regionální inovační strategie, ve své páté generaci obsahuje 7. strategický cíl zaměřený na Laboratoř budoucnosti

Evropské tržiště
Všechno co potřebujete vědět o Smart City a báli jste se zeptat: https://eu-smartcities.eu