JIC bude dál podporovat rozvoj a inovace. V rámci závazku veřejné služby ho město Brno podpoří 14 miliony

ByznysChytré BrnoVěda

Podpora inovací, zlepšení podnikatelského prostředí nebo rozvoj ekonomické konkurenceschopnosti a s tím i růst životní úrovně v regionu. Na příštích 12 měsíců na tyto aktivity obdrží zájmové sdružení právnických osob JIC od města částku 14 milionů korun v režimu vyrovnávací platby za závazek veřejné služby. Peníze jsou již v rozpočtu, dnes radní schválili předběžnou kalkulaci na uvedené období a finanční prostředky mohou být odeslány.

JIC se bude i nadále v Brně a v našem regionu zaměřovat prostřednictvím široké škály projektů a aktivit na rozvojové a podpůrné služby pro inovativní subjekty, na edukaci malých a středních firem, na zlepšování podnikatelského prostředí nebo na podporu podnikavosti studentů. Město Brno je jedním ze zřizovatelů JIC. Tato inovační agentura disponující mnohaletými zkušenostmi a týmem složeným z podnikatelů, expertů a specialistů, kteří znají brněnský a jihomoravský ekosystém, je pro nás zárukou, že veřejné prostředky budou využity maximálně efektivně.

Inovativním firmám se JIC věnuje před jejich založením i po něm. Poskytuje jim poradenství, podporu při financování a zprostředkování kontaktů. Ke zlepšování podnikatelského prostředí přispívá zapojením do několika mezinárodních projektů, jako jsou EIT Digital, DT4 Regions nebo EDIH – European Digital Innovation Hubs. K dalším činnostem JIC patří také realizace aktivit kreativního hubu KUMST a platformy Brno AI. Významná je rovněž spoluúčast na implementaci, koordinaci a aktualizaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.