Stipendijní program pro mladé vědce Brno Ph.D. Talent

Science

JCMM z.s.p.o.

Costs: 10 mil. Kč / rok

Period: 2009 - 2024

Stipendijní program pro mladé vědce Brno Ph.D. Talent

Program Brno Ph.D. Talent motivuje talentované studenty k doktorskému studiu a podporuje rozvoj jejich schopností v oblasti strategického řízení výzkumu. Vytváří také komunitu aktivních mladých vědců, kteří v Brně budou pokračovat ve své kariéře. Ocenění studenti se připojí do skupiny excelentních výzkumníků, jejichž objevy přispívají k vizitce Brna jako města vědy, výzkumu a inovací.

Pomocí programu Brno Ph.D. Talent jsme od roku 2009 podpořili přes 232 nadějných mladých vědců částkou dosahující 80 mil. Kč. Z již dokončených ročníků projektu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích přibližně 70 % z podpořených doktorandů.

Tento stipendijní program je výsledkem spolupráce veřejného, akademického a neziskového sektoru. Město Brno program podporuje finančně, organizačně jej zajišťuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM, z.s.p.o.) a místní univerzity program propagují mezi svými talentovanými studenty.

AKTUALITY: