Ocenili jsme 25 nejtalentovanějších začínajících vědců

Věda

Ze 145 přihlášek do programu Brno Ph.D. Talent 2021 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Tato unikátní soutěž, která se celá koná v angličtině, motivuje talentované mladé vědce k doktorskému studiu, pomáhá utvářet významné vědecké osobnosti a podporuje vědeckou komunitu místních excelentních výzkumníků.

Cílem soutěže je také podpora vybudování vztahu excelentních studentů k městu Brnu a motivace, aby zde zůstali i po skončení studia a pomáhali dále rozvíjet místní ekosystém vědy, výzkumu a inovací. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky.

Foto: VUT v Brně

Vybraní studenti si rozdělí na stipendiích v nadcházejících třech letech přes sedm milionů korun na vědecké projekty, které jsou úzce navázány na jižní Moravu a konkrétně Brno. Program od počátku podpořil už více než 230 kvalitních vědeckých týmů, řadě mladých vědců významně pomohl v začátku profesní kariéry a podpořil výzkumné aktivity, které přesahují region Brna i jižní Moravy.

Slavnostní předání stipendií se uskutečnilo v úterý 15. března 2022 ve Sněmovním sále Nové radnice za přítomnosti zástupců města Brna, organizace JCMM, univerzit a výzkumných institucí.

Foto: VUT v Brně

Město se pomoci inovacím a talentům věnuje dlouhodobě. Program Brno Ph.D. Talent je realizován již od roku 2009 a je jedním z nástrojů města Brna, které mají za cíl podpořit místní talentované vědce v jejich kariéře. V minulých letech se město například také finančně podílelo na příchodu excelentního mladého vědce Erica Glowackého, držitele prestižního ERC grantu, na CEITEC VUT a s partnery z místních univerzit a VaV center probíhají diskuse o dalších formách podpory místní vědy tak, aby Brno i nadále upevňovalo svou pozici středoevropského centra vědy, výzkumu a inovací. 

Foto: VUT v Brně

Aktivní komunikaci s vybranými doktorandy povede po tři následující roky organizace JCMM, která dohlíží na celý průběh soutěže, vědce a jejich program. Obdržení stipendia bývá pro naše příjemce jedním z hlavních kritérií při výběru své životní cesty. Často by jinak volili odchod do soukromého sektoru a věda by v důsledku přišla o talentované vědce. Rostoucí zájem o účast v projektu Brno Ph.D. Talent ukazuje na zvyšující se úroveň brněnské vědy a výzkumu. Program je velmi úspěšný i díky setrvalé podpoře, kterou tomuto programu poskytuje město Brno. Do Brna přichází řada zahraničních doktorandů, kteří zde často zůstávají a napomáhají tak rozvoji výzkumu v našem regionu.