Memorandum o spolupráci s centrem RECETOX

ScienceSmart Brno

Masarykova univerzita

Costs: 3 000 000 Kč

Period: 2018 - 2023

Memorandum o spolupráci s centrem RECETOX

Stěžejním cílem projektu je zpřístupnit regionálně specifická výzkumná data centra RECETOX pro potřeby místní a regionální samosprávy, odborné i laické veřejnosti, rozšířit možnosti jejich využívání pro tvorbu nových opatření i regionálních politik, jakožto snahy o přiblížení města jako celku jeho občanům a uživatelům, akademickému sektoru, odborné veřejnosti, podnikatelskému a neziskovému sektoru.

S RECETOXem město Brno spolupracuje i na dalších studiích, které nejsou podpořeny finančně. Jedná se například o projekty zaměřené na chytrá města, které jsou financovány z prostředků evropského programu Horizon 2020. Pokračuje také další evropský projekt zaměřený na vystavení populace toxickým látkám: v rámci tohoto projektu probíhají v letech 2019–2022 odběry vzorků moči brněnských dětí školního věku, adolescentů a mladých dospělých ze studie CELSPAC pro srovnání jejich expozice se stejnými populačními skupinami v jiných evropských zemích.

Výsledky spolupráce byly prezentovány na řadě veřejných akcí, namátkou na konferenci Ovzduší 2019, na Brněnských dnech pro zdraví, Noci vědců, Festivalu vědy a dalších.

AKTUALITY:

Metropolitan 1/2023: Dotazníky vyplňovaly tisíce dětí a rodičů. Nemohla jsem je nechat spálit (rozhovor s ředitelkou centra RECETOX, str. 10 – 13)