Spolupráce s městem Brnem

Rádi byste spolupracovali s městem Brnem? Na této stránce najdete aktuální možnosti spolupráce, tedy projekty, nástroje či výzvy, do kterých se můžete zapojit. Neváhejte se na nás také obrátit, rádi Vám zodpovíme případné nejasnosti, pozveme Vás na jednu z našich akcí či pomůžeme propojit s partnery z podnikatelského sektoru.

Možnosti spolupráce

Chci, aby se město stalo partnerem pro projekt

Město Brno je často oslovováno  k účasti na projektech, např. v rámci výzev Technologické agentury České republiky,  jako aplikační partner. Velice rádi se do smysluplných projektů zapojíme, ale je potřeba nás kontaktovat s dostatečnou časovou rezervou (min. 2 měsíce u menších projektů, 3 a více měsíců u větších projektů), aby mohlo být partnerství posouzeno gesčními odbory a schváleno politickou reprezentací v orgánech města Brna (odborná komise, Rada města Brna, Zastupitelstvo města Brna).

Neváhejte se ozvat na academia@brno.cz, rádi Vám vše vysvětlíme.

Chci využívat a sdílet městská data

Rozhodování o rozvoji města by mělo být vždy založeno na datech. Pomozte nám se sběrem a zveřejňováním užitečných dat či navrhněte možnou spolupráci.

Podívejte se na web data.brno.cz nebo kontaktujte náš datový tým na data@brno.cz

Chci získat záštitu primátorky města Brna pro svou akci

Organizujete v Brně akci nebo projekt, který přispívá ke zvýšení prestiže města? V tom případě je možné žádat o udělení záštity primátorky města Brna a o individuální dotaci do výše 50 000 Kč.

Chci se podílet na popularizaci vědy ve městě

Dny elektronové mikroskopie, Brno Space Days, Festival vědy a další akce a aktivity jsou příležitostí právě pro vás!  Připojte se k dalším partnerům, kteří nám pomáhají s popularizací množství akcí, které se celoročně v našem městě konají.

Ozvěte se na email academia@brno.cz a vymyslíme, jak vás zapojíme.

Dělám něco užitečného pro město a chci poskytnout městu svá zjištění

Je Váš výzkum zaměřen na město Brno a jeho obyvatele? Myslíte, že by výsledky mohly být užitečné a zlepšit kvalitu života ve městě? Ozvěte se nám a vymyslíme, jak spolupracovat či s kým Vás propojit. Podporu smluvního výzkumu máme ve svých cílech.

Napište nám na academia@brno.cz, rádi si vyslechneme Váš návrh

Chci najít partnery z podnikatelského sektoru pro svůj výzkum

Získejte asistenci a podporu v podobě vzdělávání či vyhledávání a zprostředkování ověřených  kontaktů a podpořte tak inovativní rozvoj své vědecko-výzkumné instituce. Projekt je realizován Regionální hospodářskou komorou Brno a finančně podporován městem Brnem.

Navštivte web Regionální hospodářské komory: https://kontakt-kontrakt.b2match.io/

Chci vědět, jaké jsou strategické cíle města Brna a Jihomoravského kraje v oblasti inovací

Naplňují-li Vaše aktivity strategické cíle aktuální Regionální inovační strategie, mohou se stát součástí akčního plánu RIS a být podpořeny ze strany města Brna či Jihomoravského kraje. RIS JMK klade důraz především na propojování aktérů v inovačním ekosystému, jako jsou univerzity a firmy, či na inovace ve veřejném prostoru.

Pro více informací navštivte webovou stránku RIS JMK.

Chci se podílet na prezentaci města Brna a regionu v zahraničí

Chcete díky lepší image místa původu nebo místa podnikání mezinárodně podpořit své produkty/služby? Chcete přilákat kvalitní zaměstnance či studenty? Chcete pomoci místu, kde žijete?  Pro potřeby mezinárodního marketingu vznikl projekt #brnoregion, jehož nástrojem je například webová stránka. Cílem této komunikační kampaně je představit světu Brno a Jihomoravský kraj jako atraktivní místo inovačního podnikání, výzkumu a vývoje. Pojďte spolu s námi tento projekt spoluvytvářet a dělat z Brna dobrou adresu.

Prostřednictvím https://partners.brnoregion.com/ můžete zdarma využívat fotobanku nebo hledat zajímavá data o regionu.

Chci získat relevantní informace o pořádání akcí ve městě a uvítal bych komplexní informace a pomoc

Moravian Convention Bureau poskytuje nezávislé komplexní informace, detailní přehled o kapacitách konferenčních i dalších prostorách v Brně i na jižní Moravě i individuální přístup. Neváhejte se na MCB obrátit.