Územní rozvoj a projekty

Územní plán 

Územní plán je klíčovým dokumentem pro rozvoj města. Tento dokument stanovuje podmínky nové výstavby, která dosud není možná. V Brně zatím platí územní plán z roku 1994. Ten je již několikrát aktualizovaný a současným požadavkům města nevyhovuje. Jeho platnost vyprší koncem roku 2022.   

V březnu 2020 byl zveřejněn návrh nového územního plánu města Brna, který zpracovala Kancelář architekta města Brna. K návrhu se v průběhu roku 2020 vyjadřovala a vznášela připomínky veřejnost. Tyto podněty autoři územního plánu zpracují a současně v něm zohlední aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Poté vznikne druhý návrh územního plánu, opět k dispozici s možností připomínkování v roce 2021.  

Celý proces a zveřejněný návrh územního plánu: https://upmb.brno.cz/ 

Rozvojové projekty v Brně   

Aktuálně město Brno připravuje či realizuje několik strategických projektů. S aktuálním stavem významných projektů včetně vlakového nádraží i řešením dopravních uzavírek se můžete podrobně seznámit na webu města Brna Kopeme za Brno

Prostřednictvím aplikace Brno Brzo jsou prezentovány další projekty, které mění tvář města a jsou realizovány také soukromými subjekty.  

Příklady rozvojových projektů města Brna v oblasti Smart City 

Chytrá čtvrť Špitálka  

Město Brno je koordinátorem projektu, jehož cílem je proměna části teplárenského areálu na Špitálce v supermoderní chytrou čtvrť.  

Plán na přestavbu Špitálky vzniká jako součást projektu RUGGEDISED. Spojilo se v něm šest měst, aby ukázalo Evropě, jak se dají stavět metropole, které spotřebují méně energie, vyprodukují méně emisí, je v nich méně hluku a celkově se v nich tak nějak příjemněji a ohleduplněji žije. 

Více informací:  https://respitalka.brno.cz/e-mail: respitalka@brno.cz 

Brownfieldy v Brně  

Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 

Celkový počet brownfieldů vedených v databázi Magistrátu města Brna: 130 (celková plocha 377,51 ha)z toho 18 je revitalizovaných 

Celkový počet brownfieldů se 100 % majetkovou účastí města Brna: 11 (celková plocha 24,75 ha) 

Bližší informace o jednotlivých brownfieldech v Brně naleznete v aplikaci.