Creative Business Cup: výzva 2023

Byznys

Do 15. 1. 2023 probíhá přihlašování start-upů do soutěže Creative Business Cup 2023, ve které mají společnosti z kreativních odvětví možnost utkat se o účast na globálním finále v Kodani. Kromě kreativity řešení bude při výběru vítěze hrát roli i potenciál stát se globálně úspěšnou společností.

Samotná účast pak umožňuje propojit se s dalšími zajímavými projekty či investory z celého světa.

Detailní informace, podmínky účasti i kritéria hodnocení jsou k dispozici na webu pořadatele.

Hodně štěstí!