Hledáme Brno Ph.D. Talenty 2021

Věda

Doktorandi brněnských univerzit pozor! Je před Vámi jedinečná příležitost stát jedním z 25 vybraných stipendistů, které podpoří město Brno pro unikátnost Vašeho projektu v oblasti techniky nebo přírodních věd.


Prestižní program Brno Ph.D. Talent směřuje k nejlepším studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O finanční podporu se mohou ucházet čeští i zahraniční doktorandi. Výběr těch nejúspěšnějších závisí na odborné komisi složené z hodnotitelů prestižních vědeckých pracovišť a univerzit z celého světa. 300 tisíc během 3 let doktorského studia pak každý student může využít dle svého uvážení.


Registrace, stejně jako obhajoba před vědeckou komisí, probíhají v angličtině. Dotaci Brno Ph.D. Talent poskytuje Statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie 2021 – 2027. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o.


Zájemci se do soutěže registrují přes webové stránky od 2. 8. do 30. 9. 2021.

JCMM rovněž připravuje seminář obsahující vše potřebné o projektu. Detaily ohledně jeho konání
naleznete v nejbližší době na našich webových stránkách.


Základní informace o Brno Ph.D. Talent naleznete zde.