Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Věda

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.

EULiST (European Universities Linking Society and Technology) podporuje rozvoj inovativních studijních programů, které připravují studenty na výzvy budoucnosti a spojují technologický a společenský vývoj. Součástí projektu bude také propojení s dalšími výzkumnými pracovníky a aktéry vědecké obce.

Když se zapojilo do EULiST, stalo se Vysoké učení technické v Brně součástí sítě tzv. Evropských univerzit. Těch je v tuto chvíli deset a tvoří evropskou síť, která se zaměřuje na inovaci a budoucnost vysokoškolského vzdělávání a sdílení metod, zkušeností a postupů. Partneři pochází ze všech koutů Evropy – např. ze Španělska, Švédska, Rakouska, Itálie a dalších –, aby byla zajištěna geografická diverzita.

V Brně dlouhodobě podporujeme inovace ve výzkumu a vývoji a také talentované odborníky. Vstup Vysokého učení technického do této prestižní sítě univerzit posiluje nejen status školy, ale také ukazuje, že Brno má co nabídnout v rozvíjejícím se prostoru inovací. Proto jsme neváhali připojit se do široké platformy podporovatelů projektu EULiST a sledovat jeho průběh i výsledky.

Koordinátorem EULiST je Leibniz University Hannover a projekt, během kterého by mohla VUT v Brně získat až 1,5 mil. eur, potrvá do roku 2027. Následně se bude rozvíjet spolupráce v rámci Evropských univerzit.