Velikonoční akce BRNOID.CZ

Chytré Brno

Město Brno nabízí uživatelům eshopu městských služeb BRNOID.CZ šanci získat velikonoční dárek.

Všichni, kdo již mají nebo si zřídí plnou registraci účtu Brno iD full, mají šanci získat kromě velikonoční pohody i užitečný dárek.

Roční šalinkartu zdarma!*

* náhodně vylosovaným budou předány tři základní roční šalinkarty (zákazníkům v kategorii základní), dále tři snížené šalinkarty (zákazníci z kategorií 10-15 let, mládež a studenti) a tři důchodcovské (zákazníci v kategorii starobní důchodce, invalidní důchodce 3.stupně a osoby 65-70 let). Pokud daný zákazník už má aktuálně platnou šalinkartu, nastaví se platnost nově získané až po jejím konci. V akci získanou šalinkartu nelze vrátit. Akce je dostupná pro osoby s alespoň 10 a méně než 70 roky (tedy nemají jízdné zdarma).

Akce má stanovený konec na 18. dubna 2022 (včetně).

V úterý 19. dubna 2022 bude náhodně vybráno 9 šťastlivců, kteří budou po schválení daru ze strany Rady města Brna následně informováni emailem a bude s dořešeno přidělení šalinkarty zdarma.