Světová vědecká konference ICRI 2022 se již blíží a zapojit se může každý

Věda

Věda v Brně je pro všechny!

Špičkoví světoví vědci a výzkumníci se již za pár dní setkají u nás v Brně. Masarykova univerzita totiž v rámci českého předsednictví v Radě EU bude pořádat Mezinárodní konferenci o výzkumných infrastrukturách (ICRI). Na ní bude na 450 odborníků diskutovat o celospolečenských otázkách, jako jsou pandemie, ochrana životního prostředí či digitalizace společnosti.

Vzhledem ke své odborné povaze byla ICRI historicky akcí pouze pro zvané. Brno je však známé jako centrum vědy, výzkumu a inovací, a tak se nelze divit, že to u nás proběhne trochu jinak – otevřeně a přístupně pro všechny!

Zapojte se tedy od 17. do 21. října do tzv. Citizen programu konference ICRI 2022 a užijte si vědeckou zábavu! Na programu jsou aktivity VIDA! science centra, Hvězdárny a planetária Brno a také Science Party, z. s.

a close up of text and logo over a white background