Soutěž MUNISS 2024 zná své vítěze

Chytré BrnoVěda

Projekt, který zapojuje do rozvoje Brna kreativní a talentované studenty. Tím je meziuniverzitní soutěž MUNISS, kdy týmy zpracovávají návrhy na městem zadané téma a prezentují je před odbornou porotou. Letošního ročníku se zúčastnilo 17 studentů, kteří vytvořili 3 týmy.

„Oproti minulým letům jsme soutěž upravili. Od 15. do 18. února 2024 jsme uspořádali hackathon, při kterém se přihlášení studenti seznámili s filozofií soutěže, organizátory, mentory a zadavateli. Navíc měli možnost potkat absolventy předchozích ročníků a získat od nich cenné rady. Dále proběhly kurzy zaměřené na soft skills, design thinking a samozřejmě představení tématu: The Best of MUNISS 2011- 2023. Studenti se letos zaměřili na komunikační kampaně soutěže a její prezentaci,“ uvedla uvolněná zastupitelka pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Akce vyvrcholila v neděli 18. února 2024 prezentacemi jednotlivých skupin, které představily inovativní návrhy odborné komisi. Následně byl vybrán vítězný tým, který obdrží odměnu ve výši 40 tisíc Kč. Zbylé dva týmy dostanou po 30 tisících Kč.

„Vítězný návrh pracoval s myšlenkou vytvořit mapovou aplikaci s kalendářem, ve které by byla vyznačena zajímavá, ale méně známá brněnská místa. Členěna by byla dle kategorií, zájmu uživatelů anebo provázanosti na minulé ročníky soutěže. Vítězný tým nyní během několika měsíců dopracuje návrh do studie proveditelnosti, to je letos novinkou. V této fázi je mohou podpořit i zkušení absolventi projektu z komunity MUNISS+,“ doplnila Anna Putnová.

Zároveň budou všechny tyto návrhy prezentovány na veletrhu URBIS, který se bude konat od

4. – 6. června 2024.

MUNISS patří mezi projekty akčního plánu Strategie #brno2050, z níž naplňuje hodnotu Vzdělané univerzitní město. Projekt také odpovídá cílům a prioritám Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně, jež vznikla v roce 2011 ve spolupráci se všemi brněnskými vysokými školami.

Akce se koná již třináctým rokem a účastní se jí zájemci z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity Brno. Finančně ji podporuje statutární město Brno. Na organizaci soutěže se podílí Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity.