Představujeme soutěžní týmy MUNISS 2023!

Chytré Brno

Tým „Brainers

Vedoucí týmu: Milica

Tým Brainers společně pohání motivace, chuť se rozvíjet a učit se nové věci. Každý přispívá tím, co umí. Vlastními nápady, myšlenkami i kritickým pohledem.

Patrície, Kristýna, Petr, Andrej a Klára si za svého vedoucího zvolili Milicu. Studijní zaměření jednotlivých členů je velmi pestré. Najdeme zde členy z MUNI, VUT v Brně i MENDELU studující regionální rozvoj, krajinářskou architekturu, stavební materiály a technologie nebo mediální studia a žurnalistiku, nechybí ani právo a finance. Tito talentovaní a zapálení lidé společně pracují na něčem, co je baví, a i proto dokáží letošní zadání splnit bez větších problémů.

Tým „NEXT LABel

Vedoucí týmu: Martin

Říkájí si next LABel. Vzájemná spolupráce a dobrá dělba práce v týmu, odvíjející se od talentů jednotlivých členů, jsou charakteristickým znakem tohoto týmu. 

Tým je složen ze studentů tří brněnských univerzit, tedy VUT v Brně, MUNI a MENDELU. Studují různorodé obory od architektury a krajinářské architektury přes životní prostředí a zdraví, mezinárodní teritoriální studia až po ekonomiku a managment či matematické a statistické metody v ekonomii. Ve složení Ondřej, Petra, Anna, Barča, Matěj a jejich leaderem Martinem má tento tým našlápnuto ke zdárnému překonání všech překážek a splnění nejen soutěžních cílů.

Tým „NAMES 😛

Vedoucí týmu: Mária

Tým s velmi originálním názvem NAMES 😛 je složený z osobností s rozdílnými povahovými rysy a přístupy k práci, přesto dokáží společně skvěle pracovat. Každý v týmu má svoji nezastupitelnou roli.

Tato skupinka se skládá z talentovaných studentů MUNI i MENDELU s velmi pestrými obory. Jde o studentky a studenty oborů informační studia a knihovnictví, krajinářská architektura, experimentální biologie, geografická kartografie a geoinformatika či ekonomie. Petra, Ester, Samuel a Natália společně pracují pod vedením Márii. Vzájemně se doplňují, to je jejich velká síla, proto si jistě dokážou hravě poradit s letošním tématem.