Vyhlašujeme podzimní výzvy minigrantů MENDEL 2022!

Věda

Rok 2022 se v Brně nese ve znamení oslav 200. výročí narození Gregora Johana Mendela a s tím spojených akcí a aktivit, jako jsou například tzv. minigranty Mendel 2022. Město je na jaře vyhlásilo na podporu kreativních nápadů spojených s výročím. Lze je využít v nejrůznějších oblastech od gastronomie přes kulturu až po street art. Na projekty realizované na základě jarní výzvy bylo čerpáno cca 900 tis. Kč. Protože prostředky ještě zbývají, vypisuje město podzimní výzvu minigrantů Mendel 2022 s alokací celkově 1 mil. Kč.

V rámci podzimní výzvy jsou stanoveny 2 termíny podání žádostí: do 30. 9. 2022 a do 31. 10. 2022. Termín ukončení podporovaných aktivit je 12. 12. 2022. Plnění je omezeno na území města Brna. 

V podzimní výzvě budou platit stejné podmínky a kritéria posouzení jako ve výzvě jarní. Tedy půjde o formu propagace města Brna a prostředky budou vypláceny až zpětně, na základě doložené (foto)dokumentace. Realizace objednávek je administrativně méně náročná i pro příjemce podpory. Připouští se možnost zálohové platby do výše 50 % požadovaných nákladů.