Ocenili jsme práci zahraničních odborníků působících v Brně

Chytré Brno

Brno je mezinárodní metropole. Proto je pro nás spolupráce se zahraničními experty velmi důležitá a klademe na ni náležitý důraz. Jako symbolické přivítání a poděkování pracovníkům a odborníkům ze zahraničí působících na brněnských institucí nejrůznějšího zaměření byla pojata společenská akce Meet the Mayor, kterou jsme ve spolupráci s Brno Expat Centre uskutečnili ve čtvrtek 18. listopadu na brněnské hvězdárně a planetáriu.

Špičkoví vědci, podnikatelé či akademici původem ze všech koutů světa se sešli na Kraví Hoře, aby se zde potkali se zástupci města Brna, zejména pak s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou. Formální zahájení akce bylo doplněno prezentacemi Evy Holzové z Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna a Dona Sparlinga, předsedou představenstva Brno Expat Centre, které představily možnosti podpory a prostor pro začlenění zahraničních pracovníků do komunity nefalšovaných Brňáků.

„Brno je jedno z nejdynamičtějších měst České republiky. Vždy obratně reagovalo na výzvy dané doby, v současnosti pak obzvláště na rychle se měnící globalizovaný svět. Důležitou součástí rozvojové strategie města Brna je podpora zahraničních pracovníků a to, aby se ve městě cítili jako doma. V tom nám pomáhá Brno Expat Centre, které usilovně pracuje na usnadnění procesu usazování a začleňování příchozích expatů do každodenního života v Brně,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Při následném již neformálním networkingu jsme poté všichni společně rokovali o dalších možnostech rozvoje a novinkách zejména v oblasti vědy a výzkumu. Okouzlujícím zážitkem bylo také promítání filmu Brno 360°, při kterém jsme naplno využili prostor brněnské hvězdárny, konkrétně kopule digitária.